Praktisk

Visitering

Du kan blive visiteret hvis du er diagnostisk afklaret, er over 18 og kunne være interesseret i at bo på en af Husenes afdelinger. Lever du op til dette så henvend dig til din sagsbehandler i din kommune. Sagsbehandleren udfærdiger sammen med dig en indstilling på baggrund af dit støttebehov. For at du kan flytte ind, skal kommunen imødekomme din ansøgning, du skal have et ønske om at bo her og vi skal vurdere, at vi kan støtte dig i en positiv udvikling i forhold til dine udfordringer. Er der noget du er i tvivl om så ring til os, så snakker vi om hvordan vi kan hjælpe dig.

Du er meget velkommen til at komme på besøg og få hilst på os. Ring og hør nærmere eller lav en aftale om besøg med vores daglige leder Hanne Krogh på tlf. 42 44 33 53 eller souschef Frank Bentsen på tlf. 21 25 31 21. 

Betaling

Hjemkommunen skal betale en opholdspris på 43.983 kr. pr. måned. (år 2019). Egenbetaling opkræves af kommunen. Kommunen står for beregning og opkrævning af egenbetaling, men vi kender prisniveauet, så ring og hør nærmere.

Hjælp til indflytning

Hvis du mangler hjælp til alt det praktiske omkring selve indflytningen, så vil vi gerne hjælpe dig. Vi kan hjælpe med at skabe struktur, bestille flytning, udpakning og med at melde flytning.

Vores samarbejde

Først og fremmest samarbejder vi med dig beboeren på Husene. Der ud over samarbejder vi altid med eventuelle pårørende, sagsbehandler, læger, misbrugscentrer, sygehuse og distriktspsykiatrien. I alt samarbejde tilstræber vi altid, at inddrage den det handler om, så meget som muligt.

Husene har nedsat en bestyrelse bestående af 4-7 bestyrelsesmedlemmer hvori vores daglige leder Hanne Krogh og souschef Frank Bentsen indgår.