Hvem er du / målgruppe

Husenes målgruppe er voksne mennesker med psykiske problemer, som er diagnostisk afklarede. Det kan være du kæmper med dit selvværd, din selvfølelse, ensomhed, angst, tristhed eller misbrug og har en diagnose som f.eks. skizofreni, depression, bipolarlidelse eller har en borderline personlighedsforstyrrelse.

Du har brug for et sted at bo i en kortere eller længere periode, hvor du kan få støtte i hverdagen og hjælp til at leve bedre med de ting du går og slås med.

Du er et sted i dit liv, hvor du ønsker at arbejde hen i mod, at komme til at bo selv og ønsker at arbejde med at udvikle de ting der betyder noget for dig. Dette er en udvikling der sker i samarbejde med Husenes medarbejdere med henblik på at du gradvist selv kan tage over igen i takt med du får det bedre.

Uanset hvad du måtte slås med vil vi gøre hvad vi kan for at hjælpe dig til det liv du gerne vil have.